Защита на личните данни

I. КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Фирма БМСофт ЕООД, с адрес гр. София, ул. Л. Каравелов 70, ет 1, ап 1.

ІІ. КОИ СА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са:

– Име или псевдоним;
– Имейл адрес;

Тези данни са събирани или са били събрани във връзка минали и текущи търговски отношения или с ваши запитвания през онлайн формата за контакти и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство!

Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във фирма БМСофт ЕООД на горепосочения адрес или на имейл адрес: office@bm-soft.eu.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес при престоя на уебстраницата ни без това да Ви идентифицира като физическо лице:

– Web hosting услуги.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия уебсайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

III. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности и отговор на ваши заявки или запитвания, посредством нашата онлайн форма за контакти.

ІV. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СА СЪБИРАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел кореспонденция, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на фирма БМСофт ЕООД имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на имейл адрес: office@bm-soft.eu, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

– Поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
– Анонимността на личните данни;
– Уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
– Прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

Горе »